OZNÁMENÍ O ZRUŠENÍ AKCE

Vážení přátelé, Sportovní klub policie Nový Jičín z. s. v návaznosti na mimořádné opatření Bezpečnostní rady státu ruší VII. ročník Policejního pochodu ČR. Daný stav organizační výbor mrzí. Buďte ubezpečeni, že zaplacené startovné Vám bude zasláno zpět. S ohledem na množství přihlášek mějte prosím strpení s vrácení startovného. Koronavirus paralyzoval sportovní dění na…

Krkonoše

Ve dnech 26. – 29. září 2019  se uskutečnil pravidelný podzimní zájezd turistického oddílu. Letos byly jako destinace zvoleny Krkonoše. Vzhledem k dojezdové  vzdálenosti byla po cestě tam uskutečněna prohlídka Expozice Muzea českého karosářství ve Vysokém Mýtě. Součástí prohlídky bylo i seznámení s historií továrny Sodomka, jedné z nejvýznamnějších  firem na našem území.…