O nás

   

Sportovní klub policie Nový Jičín je organizován pod UNITOP ČR (Unie tělovýchovných organizací Policie České republiky). 

Posláním Unie je vytvářet podmínky pro rozvoj tělesné zdatnosti, zdraví a psychickou regeneraci policistům po náročné službě na ochranu zdraví a majetku občanů České republiky. Hlavně se zaměřuje na masovou sportovní činnosti policistů a pracovníků ministerstva vnitra a Policie ČR ve volném čase, ale také na činnosti jejich rodinných příslušníků, dětí a dalších občanů.

Základní charakteristika:                

Sportovní klub policie Nový Jičín, z. s. (dále jen “SKP Nový Jičín”) je  dobrovolným, otevřeným a politicky nezávislým zájmovým sdružením sportovních oddílů, které vyvíjí svoji činnost na demokratických zásadách a za účinné spolupráce s ministerstvem vnitra a policií.

SKP Nový Jičín působí na území České republiky, je právnickou osobou, která může svým jménem nabývat práva a zavazovat se a za své závazky odpovídá celým svým majetkem. 

Sportovní činnost provozujeme v pronajatých tělocvičnách a sportovních zařízeních. Jsme pořadateli různých závodů a  soutěží.  Naši sportovci  dosahují velmi dobrých výsledků a v našich řadách je několik mistrů ČR a medailistů z republikových mistrovství. Mezi nejúspěšnější sportovce našeho klubu patří plavci a střelci. SKP Nový Jičín vznikl v roce 1992 z organizace Rudá hvězda Nový Jičín.

Předsedové SKP Nový Jičín

1992 – 1996JUDr.JanHALM
1996 – 2004 JanHOLUB
2004 – 2010 LuděkHUDEČEK
2010 – 2014Mgr. Bc.VladimírPRAŽÁK
2014 – 2019Ing.KarelMIKUNDA
2020 – 2021Mgr.PetrLONDIN
2021 – dosudJosefMachů